මාගේ සඳවතිය| Channa Mereya Sinhala lyrics |

“”මාගේ සඳවතිය””

හොඳයි, මම යන්නම් දැන්…
කරුණාකර මගේ ආයාචනය මතකයේ තබා ගන්න…
මගේ නාමයේ රසය ඔබේ දිවත තබා ගන්න…

ඔබගේ හදේ මංජුසාව තුළ මගේ හොඳ ක්‍රියාවන් තබා ගන්න…
මගේ ලියුම්වල සුබාශිංෂණයන් ද තබා ගන්න…

මම මා මත තිබෙන ඔබේ අන්ධකාරය ගත්තෙමි…
මගේ දිලිසෙන තාරකාවන් ඔබ නමින් නම් කෙරුවෙමි…

මාගේ සඳවතිය,
මාගේ, මාගේ සඳවතිය,
මාගේ ආදරණීය සඳවතිය,
මාගේ ප්‍රියාවිය…

ඔබගේ රඟ මඩල තුළ මම නැති වුණත්,
දුකක් නැත…
දුකක් නැත…

අපගේ කතාවන්හී අපගේ සම්බන්ධයන්හී,
අඩුවක් නැත…
අඩුවක් නැත…

කෙතරම් දිනයන්හි උදෑසන සිට සැඳෑව තෙක් මම ඔබගේ ඉදිරියේ ඉඳගෙන සිටියෙම්ද…

මාගේ සඳවතිය,
මාගේ, මාගේ සඳවතිය,
මාගේ ආදරණීය සඳවතිය,
මාගේ ප්‍රියාවිය…

මම ඔබේ මාවතෙන් එපිටට හැරෙමි, සහ පිටවෙමි…
චන්දනයන් තමන්ගේ සුවඳ හැර යන විලසින්…
මාගේ හදවතෙහි ආශාවන්, ඔබේ කොට්ටය යට තබමින්…
කපු සළුවකින් මාව වසාගන්නාක් මෙන් මම මාගේ සමුගැනීම කරන්නෙමි…

Accha chalta hoon
Duaaon mein yaad rakhna
Mere zikr ka zubaan pe swaad rakhna
Accha chalta hoon
Duaaon mein yaad rakhna
Mere zikr ka zubaan pe swaad rakhna
Dil ke sandookon mein
Mere acche kaam rakhna
Chitthi taaron mein bhi
Mera tu salaam rakhna

Andhera tera maine le liya
Mera ujla sitaara tere naam kiya

Channa mereya mereya
Channa mereya mereya
Channa mereya mereya Beliya
O piya…
Channa mereya mereya
Channa mereya mereya
Channa mereya mereya Beliya
O piya…

Mmm… mehfil mein teri
Hum naa rahe jo
Gham toh nahi hai
Gham toh nahi hai
Qisse humaare nazdeeqiyon ke
Kam toh nahi hai
Kam toh nahi hai

Kitni dafaa, subah ko meri
Tere aangan me baithe
Maine shaam kiya

Channa mereya mereya
Channa mereya mereya
Channa mereya mereya Beliya
O piya…
Channa mereya mereya
Channa mereya mereya
Channa mereya mereya Beliya
O piya…

Tere rukh se apna raasta
Mod ke chalaa
Chandan hoon main
Apni khushboo chhod ke chala
Mann ki maaya rakh ke
Tere takiye tale
Bairagi, bairagi ka sooti chaula
Odh ke chalaa

Channa mereya mereya
Channa mereya mereya
Channa mereya mereya Beliya
O piya…


© Nethmi Parindya Ranathunga

2019 July 20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *