ලසිත් වීරසිංහ

Mad Max Fury Road English Movie Review in Sinhala

ආදරණීය Furiosa වෙත, අරගලය නිමාවක් නැත.මගේ නම Max, Max Rockatansky . කෙදිනකවත් බලාපොරොත්තු ඇතිකර නොගන්න.එය මුලාවක් පමණයි.බලාපොරොත්තු ඉටු නොවුණ කල අපි ද්වේශයෙන් ඇලලී යනවා පමණයි .ඉතින් ශකතිමත් යකඩ ගැහැණිය Furiosa ,අපි නැවත අරගලයකින් හමුවෙමු. වසර ගණනාවක සංවර්ධන විපාකයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ලෝකය නිරයක ස්වාභාවයක් ගෙන ඇත.Citadel අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම නිසා අතහල …

Read More »

Vijaya Gurunatha Sethupathi Sinhala Articles | සේතු |

Vijaya Gurunatha Sethupathi නම කිව්ව ගමන් ඔයාලට මතක් වෙන නලුවා නෙවෙයි,බොරු කොමඩි,අඩි ගනන් උඩ විසිවෙන නලුවෙකුත් නෙවෙයි.දමිල සිනමා ලෝකයේ ඇත්ත තලා(නායකයා) මම දකින විදියට,වෙනස්ම ආකාරයට,සින්හලෙන්ම කිව්වොත් බොක්කටම වදින ,වෙලාවකට ඔහුගේ පෞර්ෂය සමඟ මුසු වුණ දෙබස් ඛණ්ඩ..සිනමා කාලය තුල හැරවුම් ලක්ෂ ඇති කල අග්‍රඝණය්‍ය කලාකරුවා..ඔහු නමින් vijay sethupathy..දැන් මතක් වුණා නේද😎✌️ …

Read More »