නීඩ්‍රා මාර්ටින්ස්

Minnuminungu(2017) Sinhala Review: කලාමැදිරියෝ

මලයාලම් සිනමාව විටක මහා සාගරයකට සම කල හැක.. එකිනෙකට වෙනස් වු සහ විවිධ සන්කල්පයමය රසාස්වාදනයකින් පිරි පුන් ..එය සැබවින්ම මායාවක් … එහෙත් එය මායවක් නොව යථාර්ථයි. සමාජයේ හමුවුන සහ ඇස් ඝට්ටනය වුන මිනිස් රූප චිත්‍රපටයක් යන රග මඩලට එක් කල ඔවුන් සැබෑ දක්ශයෝය. එහෙම නැතිනම් මැජික් කාරයින්‍ය.ඉතාමත් ඉක්මනින්ම ඇබ්බැහි වන …

Read More »